VELKOMMEN TIL THE-HANDYMAN.NO

THE-HANDYMAN tar på seg forefallende arbeid, oppussing og vedlikehold som gir trygghet og en sikkerhet for deg og dine verdier. Og gjennom handyman kan du få den vaktmesteren du ellers ikke ville tatt deg råd til: Ved å benytte handyman betaler du kun for det arbeidet vaktmesteren faktisk utfører.

handyman tilbyr vaktmester-tjenester til private, borettslag, organisasjoner og bedrifter. Det kan være enkelt-oppdrag eller vi kan gjøre en avtale som er mer omfattende. Sammen legger vi opp rutiner for utførelse av de oppgaver vi blir enige om.

Skulle det oppstå behov ut over de faste oppgavene vi har blitt enige om så løser handyman det også: På kort varsel stiller handyman med nødvendig personell for å løse dine behov. Du betaler selvsagt kun for den arbeidstid som er nødvendig for et forsvarlig utførelse av oppgavene, og slipper dermed utgiftene til lønn, sosiale kostnader osv. som følger med å ha en ansatt.

HUSK! Du kan benytte handyman til alle typer håndverksoppdrag!

Ta vare på dine største investeringer

Leiligheter, hus eller næringseiendommer. Felles for alle disse er at de utgjør store investeringer.  Derfor er det også viktig å sørge for løpende vedlikehold og oppgraderinger. Ja, av og til også større rehabiliteringer.

handyman har et solig nettverk av leverandører som er ledende innen sine respektive bransjer. Fordi vi forhandler priser og betingelser som storkunde vil du, som kunde hos oss, oppnå betingelser du ellers ikke ville kunne nyte godt av.

 

Vår erfaring og kompetanse - din profitt

 
THE-HANDYMAN.NO © 2006